תיקון מרזבים ושיקום תעלות מרזב

תיקון מרזביםבבתים רבים אשר בהם מותקנות תעלות המרזב בתוך ארגז הרוח של הגג מפיעים כשלים ונזילות כתוצאה מריקבון
וחלודה של הפחים. תופעות אלו נגרמות עקב דריכה בתוך המרזב ,חלודה הנגרמת כתוצאה מהימצאות מים בנקודה קבועה
בגלל שיפועים לא נכונים של המרזב , וכן מלכלוך ועלים אשר מאיצים תופעות אלו.

ניתן לתקן מרזבים בכמה דרכים:

1. טיפול בחומר פוליאוריטני, מותנה במצב הפחים.
2 . פירוק והתקנת תעלות מרזב חדשות בהתאם למצבו העכשוי של הגג.
3. התקנת תעלות מרזב חדשות על גבי התעלות הישנות. פיתרון כזה יכול להיות המוצלח ביותר ,אולם רק באלומיניום צבוע.

התקנת פח מגולוון על גבי תעלות ישנות יגרום לחלודה בתהליך מואץ מכיוון שהאויר הכלוא בין הפחים נושא עימו לחות שאינה מתנדפת.

ניתן להזמין אותנו לביצוע הפיתרון המתאים, ברשותנו נסיון רב בעבודות כאלו לאורך הרבה שנים, או לרכוש אצלנו חומר לעבודה עצמית ליישום פיתרונות אלו.

online color picker